Naturewell چون طبیعی است که خوب باشد

 

سلامتی از اینجا

شروع میشود

 

زندگی فعالانهی

وگان در عمل

 

چیزی که ما را متفاوت میکند

متخصصان سلامت

اگر شما تحت برنامهی سلامت خاصی هستید، خواه برای مدیریت وزن یا خواه برای آمادهسازی ورزشی باشد، تیم نیچرول میتواند بهترین اسموتیها و آبمیوهها را برای نیازمندیهای غذایی شما پیشنهاد دهد.

برای محیط زیست بهتر است

مواد غذاییای که به طور محلی تهیه شدهاند نه تنها برای سلامت شما بهتر هستند – بلکه برای محیط زیست نیز بهتر میباشند. با نیازمندی کمتر به مواد نگهدارنده و تأثیر کربن کمتر ]کل انتشار گاز گلخانهای کمتر[ در حمل و نقل غذا، گیاهان و حیات وحش، میتوانند شکوفا شوند.

سهولت وگان بودن

یکی از دلایل اصلی اینکه آبمیوهفروشیهای وگان اینقدر متداول هستند، این است که خیلی راحت در دسترس میباشند. در مورد میوهها و سبزیجاتی که هر روز برای رسیدن به نوشیدنی مغذی طراوتبخش دلخواهتان، به خرید و خرد کردنشان نیاز دارید، فکر کنید – خیلی ساده میتوانید برای صرف نظر کردن از آبمیوهی روزانه تان معذور باشید.

چرا نیچرول؟

میتواند در موارد زیر کمک کند:

سلامت زنان

چندین گزارش سلامت که به طور جهانی منتشر شدهاند، اشاره میکنند که مواد غذایی مانند کلم، بروکلی، و گل کلم، در مبارزه با سرطان سینه، موثر میباشند. آنها به رادیکالهای آزاد حمله کرده و بدین ترتیب از سرطان پیشگیری میکنند. ثابت شدهاست که اسموتیهای حاوی این مواد در جلوگیری از رشد سرطان واقعاً مفید میباشند.

هضم

اسموتیهای سبز که حاوی مقادیر زیادی سبزیجات پربرگ سبز میباشند، مواد معدنی و ویتامینهای ضروری را به صبحانه اضافه کرده و به هضم نیز کمک میکنند. فیبر تأمینشده توسط این نوشیدنیها، فواید یک صبحانه خوشمزه، مخصوصاً در تابستان، را چند برابر میکند.

خستگی

اگر شما به طور عمومی سالم میباشید و به دنبال آبمیوهها هستید تا به سادگی کمی انرژی بیشتری دریافت نمایید، گسترهی آبمیوههای ما که به طور حرفهای ترکیب شدهاند، به شما واقعاً کمک خواهند کرد.

کاهش وزن

اسموتیها میتوانند به شما کمک کنند تا بدون اینکه وعدهای را حذف کنید، وزن اضافی خود را کم کنید. میوهها و انواع توتها که در آمادهسازی این نوشیدنیها استفاده میشوند، به عنوان همراهان ممتازی جهت سالم نگه داشتن شما و حس خنکی بیشتر در یک صبح گرم تابستانی عمل میکنند. آنزیمهای موجود در چندین میوه، به حل شدن چربی بدن و پاکسازی سیستم گردش خونتان کمک میکنند.

استرس

میوهها و سبزیجات ارگانیک به عنوان از بین برندگان عالی استرس عمل میکنند. اسموتیهای تولید شده از مواد تازه، استرس را کاهش داده و به شما کمک میکنند شادتر و سالمتر بمانید.

تعادل هورمون

هورمونها نقش بزرگی در تنظیم عملکردهای روزانهی ما ایفا میکنند. با این حال هرگونه عدم تعادل در سطوح آنها میتواند منجر به پیامدهای جدی شود. بعلاوه، عدم تعادل هورمونی میتواند سبب خطرات مختلف سلامتی شود. بنابراین همهی چیزی که جهت ادامهی کارکرد خوب هورمونهایتان نیاز دارید، یک اسموتی طراوتبخش به انتخاب خودتان است. این اسموتی سبب میشود شما در این تابستان احساس خنکی و آرامش کنید.

«اسموتیها خیلی خوشمزهاند، کیفیت آنها بینظیر است و انجام این پاکسازی خیلی ساده است. من همیشه سرحال و پرانرژی هستم، پوستم میدرخشد، و فراتر از همهی اینها، حس میکنم به طور کامل تغذیه شدهام. نیچرول قطعاً بهترین است.»

مانیک هیل

Our Partners

Now receive delivery

10 + 4 =

Phone

Silverlake Phone no.: (323) 664-5894

Altadena Phone no.: (626) 398-7917

Location

Silverlake: 3824 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90026

Altadena: 2029 N Lake Ave, Altadena, CA 91001

Disclaimer

Naturewell Juice Bar understands the importance of your health and well being, which is why we are a brand that you can trust. While we are awesome at creating natural and healthy fruit and vegetable based recipes, we are not health experts.
The information that we share on our blogs, websites, social media in person or any other content / source is based on our own personal experiences and research carried out by those in the health and well being industry. We refer to the FDA and the USA Department of Health and Human Services for guidelines.
Any information, recommendations, suggestions, testimonials, or advice that we offer regarding diet, nutrition, exercise, supplements, and lifestyle should be discussed with your doctor or a qualified health professional. Any changes to your lifestyle may involve taking risks so it is important to understand that the information you receive on our website, social media in person or any other source, and from our product descriptions do not take the place of official medical advice.

Skip to content